Oy Ödülleri
Sunucu üyelerinizi daha fazla oy kullanması için teşvik edebilmeniz adına yapılan bir sistemdir. Üyeler, sizinin belirlediğiniz sayıda oy kullandığında yine sizin belirlediğiniz rolü kazanır.

Oy Ödülü Eklemek:

Kullanıcıların belirli bir oy sayısında alacakları rolü belirtmek için kullanılır.
1
!hedef ekle @Rol <Oy Hedefi>
Copied!

Oy Ödülü Listelemek:

Hedef listesini gösterir.
1
!hedef liste
Copied!

Oy Ödülü Silmek:

Belirtilen hedefteki oy ödülü silinir.
1
!hedef sil <Oy Hedefi>
Copied!
Bir hedef sildiğinizde veya eklediğinizde, kullanıcılar rollere otomatik ayarlanmaz. Hedef silmeniz durumunda o roldeki üyeleri bot sıfırlamaz, herhangi bir rolü bir üyeden almaz. Hedef eklendiği takdirde, bu hedefin üstündeki kullanıcılar otomatik olarak role dahil edilmez. Bir oy kullandıklarında rolleri verilir.
Last modified 7mo ago