Oy Ödülleri
Sunucu üyelerinizi daha fazla oy kullanması için teşvik edebilmeniz adına yapılan bir sistemdir. Üyeler, sizinin belirlediğiniz sayıda oy kullandığında yine sizin belirlediğiniz rolü kazanır.

Oy Ödülü Eklemek:

Kullanıcıların belirli bir oy sayısında alacakları rolü belirtmek için kullanılır.
!hedef ekle @Rol <Oy Hedefi>

Oy Ödülü Listelemek:

Hedef listesini gösterir.
!hedef liste

Oy Ödülü Silmek:

Belirtilen hedefteki oy ödülü silinir.
!hedef sil <Oy Hedefi>
Bir hedef sildiğinizde veya eklediğinizde, kullanıcılar rollere otomatik ayarlanmaz. Hedef silmeniz durumunda o roldeki üyeleri bot sıfırlamaz, herhangi bir rolü bir üyeden almaz. Hedef eklendiği takdirde, bu hedefin üstündeki kullanıcılar otomatik olarak role dahil edilmez. Bir oy kullandıklarında rolleri verilir.